Přejít k obsahu


Correction of Formal Prosodic Structures in Czech Corpora Using Legendre Polynomials

Citace:
MATURA, M., JŮZOVÁ, M. Correction of Formal Prosodic Structures in Czech Corpora Using Legendre Polynomials. In Speech and Computer 20th International Conference, SPECOM 2018 Leipzig, Germany, September 18–22, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 387-397. ISBN: 978-3-319-99578-6 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correction of Formal Prosodic Structures in Czech Corpora Using Legendre Polynomials
Rok vydání: 2018
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Martin Matura , Ing. Markéta Jůzová ,
Abstrakt CZ: Přirozenost je velmi důležitou vlastností syntézy řeči a je nutnou podmínkou pro její příjemné a nenáročné poslouchání a porozumění. Nicméně, kvůli přechodům mezi řečovými jednotkami v syntéze řeči pomocí metody výběru jednotek, může docházet k nečekaným změnám v základní frekvenci (F0), což má za důsledek nekonzistentní prozodii. Tato práce navrhuje dvoufázovou klasifikační metodu, která má za cíl vylepšit celkovou prozodii opravením formálního prozodického popisu řečových korpusů. K reprezentaci řečových dat pro trénování klasifikačních modelů byly využity Legendrovy polynomy.
Abstrakt EN: Naturalness is a very important aspect of speech synthesis that is necessary for a pleasant and undemanding listening and understanding of synthesized speech. However, in a unit selection, unexpected changes in F0 caused by units transitions can lead to an inconsistent prosody. This paper proposes a two-phased classificationbased method that improves the overall prosody by correcting a formal prosodic description of speech corpora. For speech data representation, the authors decided to use Legendre polynomials.
Klíčová slova

Zpět

Patička