Přejít k obsahu


On the Contribution of Articulatory Features to Speech Synthesis

Citace:
MATURA, M., JŮZOVÁ, M., MATOUŠEK, J. On the Contribution of Articulatory Features to Speech Synthesis. In Speech and Computer 20th International Conference, SPECOM 2018 Leipzig, Germany, September 18–22, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 398-407. ISBN: 978-3-319-99578-6 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Contribution of Articulatory Features to Speech Synthesis
Rok vydání: 2018
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Martin Matura , Ing. Markéta Jůzová , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Existuje několik druhů příznaků, které se využívají pro popis řečových jednotek v syntéze řeči pomocí metody výběru jednotek. Mezi nejpoužívanější příznaky, které dobře popisují řečový signál a používají se pro výpočet konkatenační ceny, patří energie, základní frekvence a Melovské kepstrální koeficienty (MFCC). V naší práci se zaměřujeme na artikulační příznaky a snažíme se zjistit, jestli jsou korelované s MFCC, zda by mohly MFCC nahradit a zda mají potenciál přinést do syntézy řeči novou informaci. K získání artikulačních dat jsme použili elektromagnetický artikulograf AG501 a následně jsme zkoumali korelaci mezi dvěma posloupnostmi konkatenačních cen, kdy každá posloupnost byla vypočtena pomocí různých příznaků.
Abstrakt EN: There are several features that are used for the unit selection speech synthesis. Among the most used for computing a concatenation cost are energy, F0 and Mel-frequency cepstrum coefficients (MFCC) that usually give a good description of a speech signal. In our work, we focus on a usage of articulatory features. We want to determine whether they are correlated with MFCC and in that case, if they can replace MFCC or bring a new information into the process of speech synthesis. To obtain the articulatory data, we used electromagnetic articulograph AG501 and then we examined the correlation of two sequences of join costs each described by different features.
Klíčová slova

Zpět

Patička