Přejít k obsahu


Incidence coloring - cold cases

Citace:
KARDOŠ, F. ., MACEKOVÁ, M. ., MOCKOVČIAKOVÁ, M. ., SOPENA, É. ., SOTÁK, R. . Incidence coloring - cold cases. Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 2020, roč. 40, č. 1, s. 345-354. ISSN: 1234-3099
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Incidence coloring - cold cases
Rok vydání: 2020
Autoři: František Kardoš , Mária Maceková , RNDr. Martina Mockovčiaková PhD. , Éric Sopena , Roman Soták
Abstrakt CZ: Minimální počet barev pro incidenční barvení grafu je incidenční chromatické číslo grafu. V tomto článku prezentujeme výsledky pro grafy pokud jde o jejich maximální stupeň a maximální průměrný stupeň. Vylepšili jsme hranici pro rovinné grafy s Delta(G) = 6. Stanovili jsme hranici pro incidenční chromatické číslo nanejvýš Delta(G) + 2 pro každý graf G s mad(G) < 3 a maximálním stupněm 4, a pro každý graf s mad(G) < 10/3 a maximálním stupněm alespoń 8.
Abstrakt EN: The minimum number of colors needed for incidence coloring of a graph is called the incidence chromatic number. In this paper we present some results on graphs regarding their maximum degree and maximum average degree. We improve the bound for planar graphs with Delta(G) = 6. We show that the incidence chromatic number is at most Delta(G) + 2 for any graph G with mad(G) < 3 and Delta(G) = 4, and for any graph with mad(G) < 10/3 and Delta(G) >= 8.
Klíčová slova

Zpět

Patička