Přejít k obsahu


Charakterizace tištěných senzorů vlhkosti

Citace:
ŠLAUF, J., ŘEBOUN, J. Charakterizace tištěných senzorů vlhkosti. In Elektrotechnika a informatika 2018. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 133-136. ISBN: 978-80-261-0785-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Characterization of printed humidity sensors
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Josef Šlauf , Ing. Jan Řeboun Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje charakterizaci chemirezistivních tištěných senzorů na bázi inter digitální topologie, z hlediska dlouhodobé stability, jejich vlastností v závislosti na typu prostředí, způsob kalibrace a dosahovanou přesnost s využitím zvolené měřící aparatury. Data využitá pro kalibraci senzorů jsou získávána ze série různých provedených experimentů.
Abstrakt EN: This paper describes the characterization of chemically sensitive printed sensors based on interdigital topology. It´s long-term stability, properties depending on the type of environment, method of calibration and the level of accuracy achieved with the chosen measuring apparatus were measured. Data used for calibration of sensors are obtained from a series of different experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička