Přejít k obsahu


PIKTOGRAMOVÁ POMŮCKA JAKO ŘEŠENÍ JAZYKOVÉ BARIÉRY V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ZZS

Citace:
OLIBERIUS, J., PFEFFEROVÁ, E., KUNÁŠEK, P., BOLEK, L. PIKTOGRAMOVÁ POMŮCKA JAKO ŘEŠENÍ JAZYKOVÉ BARIÉRY V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ZZS. Pelhřimov, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Autoři: Bc. Jakub Oliberius , Mgr. Eva Pfefferová , Mgr. Petr Kunášek , MUDr. Lukáš Bolek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá problematikou jazykové bariéry a možnostem jejího překonání. Téma komunikace mezi pracovníky zdravotnických záchranných služeb bývá v současnosti podceňované. Většina autorů se zabývá komunikací zdravotnických pracovníků s pacienty, ale neřeší již, jak se získanými informacemi správně naložit a jak je správně předat dál. Přitom u pracovníků zdravotnických záchranných služeb je právě komunikace mezi dvěma zdravotníky nesmírně důležitá. O tom, že je dané téma aktuální nás přesvědčila mimo jiné existence projektu, který se problematikou přeshraniční spolupráce zabývá: Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb (dále Projekt č. 30) se kterým se nám povedlo navázat spolupráci pro praktickou část práce. Tento projekt se zabývá problematikou spolupráce České republiky a Spolkové republiky Německo. Problémem, podle našich poznatků je, že neexistuje vhodná pomůcka, která by pomohla překonat jazykovou bariéru při komunikaci zdravotníků v česko-německém pohraničí. Tento problém jsme se rozhodli překonat vytvořením komunikační pomůcky. Pro maximální využitelnost v přednemocniční neodkladné péči jsme se rozhodli pomůcku vytvořit pomocí kombinace piktogramů a překladů. Tuto piktogramovou pomůcku a její využití při předávání pacienta ze záchranné služby na urgentní příjem bychom rádi prezentovali na konferenci.
Klíčová slova

Zpět

Patička