Přejít k obsahu


Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys

Citace:
KHALAJ, O., JIRKOVÁ, H., SVOBODA, J. Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys. In Kovárenství. Brno: Svaz kováren ČR, z.s., 2018. s. 55-58. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1213-9289
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR, z.s.
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Dr. Ing. Hana Jirková , Jiří Svoboda
Abstrakt CZ: V nynější době, za dnů, které mají specifické materiálové vlastnosti, je zapotřebí kombinace nových technologií včetně nekonvenčního použití různých druhů materiálů. Jednou z těchto možností by mohla být kombinace práškové metalurgie s následným mechanickým legováním a horkou konsolidací. Začne tím, že se míchá optimální část práškového materiálu ve vakuově řízeném mlýně s určitým časem a stlačuje se ve správné nádobě pro válcování za tepla. Tento příspěvek bude demonstrovat termomechanické vlastnosti nových zpevněných slitin s vysokou pevností v oxidovém disperzi (ODS), které byly hodnoceny řadou zkoušek při různých termomechanických úpravách. Pro zjištění vlivu teploty na získanou strukturu se provádějí různé úpravy při teplotách mezi 30 ° C a 1200 ° C se specifickými deformačními profily.
Abstrakt EN: Nowadays, to have specific material properties, combination of new technology including unconventional use of different types of materials is needed. One of these possibilities could be a combination of powder metallurgy followed by mechanical alloying and hot consolidation. It will start by mixing an optimum portion of powder material in a vacuum controlled mill with a certain time and compressed in a proper container for hot rolling. This paper will demonstrated the thermomechanical properties of new High Strength Oxide Dispersion Strengthened alloys (ODS) which were evaluated by a series of tests under different thermomechanical treatments. To find out the influence of the temperature on the obtained structure, different treatments at temperatures between 30°C and 1200°C with specific deformation profiles are performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička