Přejít k obsahu


Didaktika – Člověk a příroda A: Synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole

Citace:
VOČADLOVÁ, K., MENTLÍK, P. Didaktika – Člověk a příroda A: Synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole. Arnica, 2018, roč. 8, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Didactics – Man and Nature A: Synergy of schools, universities and science centres in science education at secondary school level
Rok vydání: 2018
Autoři: RNDr. Klára Vočadlová Ph.D. , Doc. RNDr. Pavel Mentlík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Projekt Didaktika – Člověk a příroda A(OPVVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí učitelů ZŠ. Cílem projektu je vyvinout inovativní didaktické postupy pro výuku kritických míst kurikula přírodovědných předmětů (biologie, fyziky, chemie a geografie). Činnosti v rámci projektu jsou založeny na spolupráci učitelů 2. stupně základních škol, akademických pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací (science center). Do projektu jsou zapojeny: Západočeská univerzita v Plzni (hlavní řešitel), Univerzita Hradec Králové, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci a science centra iQLANDIA Liberec a Svět techniky Ostrava. Cílová skupina je tvořena 123 učiteli ze 74 škol v České republice.
Abstrakt EN: The project Didaktika – Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) is dedicated to strengthen the professional competencies of lower secondary school teachers. The project objective is to develop the innovative methods for teaching the critical areas of science curriculum (biology, physics, chemistry and geography). The project coordination works at collaborative base between secondary school teachers, university staff and professionals from nongovernmental institutions (science centres). Project participants are: University of West Bohemia (project coordinator), University of Hradec Králové, Jan Evangelista Purkyně University, Palacký University Olomouc, science centre iQLANDIA Liberec and Svět techniky Ostrava. Target group consist of 123science teachers from 74 schools from the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička