Přejít k obsahu


Q-P Process in Manufacture of Hollow Products

Citace:
MAŠEK, B., OPATOVÁ, K., VOREL, I. Q-P Process in Manufacture of Hollow Products. In Advanced Materials and Structural Engineering. London: CRC Press, 2016. s. 467-471. ISBN: 978-1-138-02786-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Q-P Process in Manufacture of Hollow Products
Rok vydání: 2016
Místo konání: London
Název zdroje: CRC Press
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Kateřina Opatová , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Ve všech oblastech průmyslu je stálá poptávka po tvarově složitých produktech s co nejlepšími mechanickými vlastnostmi a nízkou cenou. V automobilovém průmyslu k tomu ještě přistupuje požadavek na nízkou hmotnost a setrvačné hmoty. Takovéto díly lze realizovat pouze pomocí nových výrobních řetězců, které integrují nové materiály společně s inovativními technologickými prvky. Jednou z možností, jak dosáhnout náročných požadavků konstruktérů, je využití vysocepevných nízkolegovaných ocelí, zpracovaných moderními postupy tepelného zpracování. Ve spojení s nekonvenčními způsoby tváření lze získávat tvarově složité součásti s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Jednou z nových možností je propojení tváření vnitřním přetlakem plynu s kalením v nástroji a Q-P procesem. Pro demonstraci možností tohoto výrobního řetězce byly vyrobeny duté tenkostěnné polotovary. Dosažená mez pevnosti se pohybovala mezi 1950 MPa a 2300MPa s tažností v rozmezí 10 až 18%.
Abstrakt EN: All sectors of industry have constant demand for complex-shaped products with the best possible mechanical properties delivered at low prices. Automotive industry has additional requirements for low weight and inertia mass. Parts that meet such demands can only be manufactured in new production chains, where new materials are combined with innovative elements of technology. One way of meeting the exacting requirements of engineering designers is the use of high-strength low-alloyed steels processed by means of advanced heat treatment techniques. Combining these with unconventional forming methods can enable the producers to make complex-shaped parts with outstanding mechanical properties. One of such new production chains comprises internal high pressure forming, press hardening and Q&P processing. In the present study, its capabilities were demonstrated by making thin-walled hollow products. The resulting ultimate strength levels were between 1950 MPa and 2300 MPa. Elongation was in the range of 10-18 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička