Přejít k obsahu


Ergonomická optimalizace pracoviště

Citace:
KAČEROVÁ, I., BUREŠ, M. Ergonomická optimalizace pracoviště. In Průmyslové inženýrství 2018. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 30-38. ISBN: 978-80-261-0802-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomic workplace optimization
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ilona Kačerová , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na ergonomickou optimalizaci pracoviště ohraňovacího lisu. Nejprve byla zmapována současná situace na pracovišti, poté byly provedeny návrhy na úpravu pracoviště, které přinesou především snížení námahy při práci a zároveň snížení časové náročnosti výroby daných komponentů. Pracoviště bylo hodnoceno pomocí analýzy RULA, zároveň bylo pracoviště hodnoceno dle NV 361/2007 Sb., které hodnotí pracovní polohy jako přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné. Následně bylo vypočítáno, po jakou dobu se pracovník nachází v těchto polohách.
Abstrakt EN: The article is focused on ergonomic optimization of the workplace. Firstly, the current situation at the workplace was mapped out, then proposals were made to adjust the workplace, which will bring down workload and also reduce the production time of the used components. The workplace was evaluated by the RULA analysis and also by GR 361/2007 Coll., which assesses the working positions as acceptable, conditionally acceptable and unacceptable. Subsequently, it was calculated how long is the worker in these positions.
Klíčová slova

Zpět

Patička