Přejít k obsahu


Investigation of barium titanate thin films as simple antireflection coatings for solar cells

Citace:
SCHOLTZ, Ľ., ŠUTTA, P., CALTA, P., NOVÁK, P., SOLANSKÁ, M., MÜLLEROVÁ, J. Investigation of barium titanate thin films as simple antireflection coatings for solar cells. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2018, roč. 461, č. DEC 15 2018, s. 249-254. ISSN: 0169-4332
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigation of barium titanate thin films as simple antireflection coatings for solar cells
Rok vydání: 2018
Autoři: Ľubomír Scholtz , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Pavel Calta Ph.D. , Ing. Petr Novák Ph.D. , Michaela Solanská , Jarmila Müllerová
Abstrakt CZ: Baryum titanát (BaTiO3, BTO) je materiál perovskitového typu pozoruhodných dielektrických, feroelektrických a feromagnetických vlastností. Naše předcházející studie optických vlastností tenkých vrstev BTO ukázaly jeho vysokou propustnost ve viditelné oblasti spektra a ostrou absorpční hranu na vlnové délce přibližně 300 nanometrů. Z toho důvodu použití BTO jako UV blokátor anebo antireflexní (AR) pokrytí ve viditelné oblasti spektra je evidentní. Antireflexní pokrytí jsou důležité součásti mnoha fotonických prvků, kromě jiného také solárních článků. V této publikaci mono-vrstvy amorfního BTO jsou numericky a experimentálně zkoumány jako vhodná AR pokrytí pro dosažení zvýšeného záchytu světla ve křemíkových solárních článcích. Je demonstrován snížený odraz světla dosažený použitím BTO, který byl připraven magnetronovým naprašováním na a-Si:H/SiO2 substráty v porovnání s dokonale čistým systémem a-Si:H/SiO2. Antireflexní efekty jsou analyzovány použitím jednoduchých AR systémů sestávajících z BTO.
Abstrakt EN: Barium titanate (BaTiO3, BTO) is a perovskite class material of remarkable dielectric, ferroelectric and ferromagnetic properties. Our previous studies on optical properties of BTO thin films proved high visible transmittance and sharp absorption edge at ~ 300 nm. Therefore the usage of BTO as a UV blocker or an antireflection (AR) coating in visible region is straightforward. AR coatings are agreed to be important parts of many photonic devices, among them also of solar cells. In this paper, single layers of amorphous BTO are numerically and experimentally investigated as promising AR coatings for achieving increased light trapping in thin film silicon solar cells. Reduced reflections achieved by BTO thin films deposited using RF magnetron sputtering on a-Si:H/SiO2 compared with pristine aSi:H/SiO2 system are clearly demonstrated. Antireflection effects are analyzed using simple AR systems comprising BTO.
Klíčová slova

Zpět

Patička