Přejít k obsahu


A comparative analysis of treatment of a supracondylar periprosthetic femoral fracture under axial load and torque

Citace:
JANSOVÁ, , MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. A comparative analysis of treatment of a supracondylar periprosthetic femoral fracture under axial load and torque. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0819-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A comparative analysis of treatment of a supracondylar periprosthetic femoral fracture under axial load and torque
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , MUDr. Tomáš Malotín , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studie porovnává odezvu distálního femorálního hřebu (DFN) a zamykatelné kompresní dlahy (LCP), které se používají k léčbě jednoduché extra-artikulární fraktury.
Abstrakt EN: This study compares a response to axial load and torque for Distal Femoral Nail (DFN) and Locking Compression Plate (LCP) used for treatment of a simple extra-articular fracture.
Klíčová slova

Zpět

Patička