Přejít k obsahu


PEREGRINUS Silva Bohemica ... po česko-bavorských poutních stezkách

Citace:
ASCHENBRENNER, V., DOKOUPIL, J., JEŽEK, J., DORNER, W., KEPKA VICHROVÁ, M., KEPKA, M., ČERBA, O., HÁJEK, P., FIALA, R., ČADA, V., DUDÁČEK, O. PEREGRINUS Silva Bohemica ... po česko-bavorských poutních stezkách. 1. vyd. Klatovy : Úhlava, o.p.s., 2018, 111 s. ISBN: 978-80-906120-3-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PEREGRINUS Silva Bohemica ...on the way on bavarian-bohemian pilgrim trails
Rok vydání: 2018
Místo konání: Klatovy
Název zdroje: Úhlava, o.p.s.
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner Ph.D. , Pavel Vondráček , Nicole Megger , Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D. , Martina Dolejší , Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , Prof. Wolfgang Dorner Ph.D. , Ing. Martina Kepka Vichrová Ph.D. , Ing. Michal Kepka , Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. , Ing. Pavel Hájek , Ing. Radek Fiala Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Ondřej Dudáček
Abstrakt CZ: Tato kniha byla vytvořena v rámci česko-bavorského projektu „Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“, na jehož řešení se podílí Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni, Technologický kampus ve Freyungu Technické vysoké školy v Deggendorfu a obecně prospěšná společnost Úhlava. Cílem projektu je s využitím moderních technologií a multimédií restaurovat tradiční propojení mezi jihozápadními Čechami a východním Bavorskem, které bylo zejména v období baroka zajištěno poutními cestami – např. Vintířova stezka a Svatojakubská cesta. Jihozápadní hranice zájmové oblasti projektu je tvořena řekou Dunaj, východní hranice řekou Otavou a severní hranice linií Kdyně – Klatovy – Nepomuk. V této oblasti bylo na obou stranách hranice vybráno více jak 25 objektů na české i bavorské straně ležících podél Vintířovy stezky (Guntersteig), Svatojakubské cesty (Jacobsweg) nebo souvisejících s mariánským kultem. Představení této oblasti a výše zmíněných objektů, doplněné řadou současných i historických fotografií, naleznete také v této knize.
Abstrakt EN: This book was created within the framework of the Czech-Bavarian project "Peregrinus Silva Bohemica - Multimedia and Digital Tourist Guide for Cross-border Historical Trails in the Bavarian Forest and the Šumava mountains", the solution of which is taken by the Department of Geomatics of the University of West Bohemia in Pilsen, Technological Campus in Freyung Technical University in Deggendorf and the Úhlava, o.p.s. The aim of the project is to restore the traditional connections between southwestern Bohemia and eastern Bavaria, using modern technologies and multimedia, which were especially provided during the Baroque period through pilgrimage trails - such as the St. Gunther's Way and the Way of Saint James. The southwestern boundary of the project area is formed by the Danube River, the eastern border of the Otava River and the northern boundary of the line Kdyně - Klatovy - Nepomuk. In this area, more than 25 objects on the Czech and Bavarian sides, along the St. Gunther's Way (Guntersteig), the Way of Saint James (St. Jacobsweg) or related to the Marian cult, were selected on both sides of the border. The introduction of this area and the above-mentioned objects, complemented by a number of contemporary and historical photographs, can also be found in this book.
Klíčová slova

Zpět

Patička