Přejít k obsahu


Doporučení pro hodnocení v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 2.7 Člověk a svět práce

Citace:
CHALUŠ, P., KROTKÝ, J., PETŘIVÝ, J., SIMBARTL, P. Doporučení pro hodnocení v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 2.7 Člověk a svět práce. In Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Praha : Česká školní inspekce, 2018, s. 125-134. ISBN: 978-80-88087-16-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká školní inspekce
Autoři: Mgr. Petr Chaluš , Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Mgr. Jaroslav Petřivý , PhDr. Petr Simbartl Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje analýze příkladů hodnocení KK ve VO Člověk a svět práce. Zabývá se hodnotícími nástroji vhodnými pro tuto vzdělávací oblast a všemi klíčovými kompetencemi.
Klíčová slova

Zpět

Patička