Přejít k obsahu


Laserové navařování mědi o vysoké čistotě na substrát z oceli C45

Citace:
KLUFOVÁ, P., VOSTŘÁK, M. Laserové navařování mědi o vysoké čistotě na substrát z oceli C45. 2018.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser cladding of high purity copper on a C45 steel substrate
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavla Klufová Ph.D. , Ing. Marek Vostřák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V rámci OT byla nejprve na substrát z oceli C45 laserem navařena vrstva niklu o čistotě Ni > 99,98 %. Díky oboustranné vzájemné nerozpustnosti Fe a Cu v tuhém stavu sloužila laserem navařená niklová vrstva jako mezivrstva, zajišťující dostatečnou adhezi laserového návaru na bázi mědi k substrátu z oceli C45. Následně byly za použití různých kombinací procesních parametrů laserového navařování na niklovou mezivrstvu laserem navařeny jednostopé návary z mědi o vysoké čistotě. Z připravených vzorků laserových návarů bylo provedeno metalografické hodnocení struktury laserových návarů na příčném řezu a pomocí obrazové analýzy byl vyhodnocen procentuální podíl pórovitosti v návarech. Na základě metalografického hodnocení laserových návarů bylo možné určit, při jakých procesních parametrech laserového navařování dochází k nadměrnému výskytu porozity v návarech. Dále bylo možné vytypovat optimální procesní podmínky pro navařování jednostopého laserového návaru na bázi mědi o vysoké čistotě.
Abstrakt EN: Firstly, a nickel layer of Ni > 99.98 % content was cladded to a C45 steel substrate by laser. Thanks to the two-sided mutual insolubility of Fe and Cu in solid state, the laser cladded nickel layer served as an interlayer, providing sufficient adhesion of the copper-based laser clads to the C45 steel substrate. Subsequently, various combinations of laser cladding process parameters were used to deposite a single clads of high purity copper on the nickel interlayer. Metallographic structure of laser clads were evaluated on a cross section of prepared samples and there were determined the percentage of clads porosity. Based on the metallographic evaluation, it was possible to determine laser cladding process parameters where an excessive occurrence of porosity was observed. It was also possible to define the optimum process conditions for the single laser clads of high purity copper.
Klíčová slova

Zpět

Patička