Přejít k obsahu


Laserové navařování kompozitního návaru na bázi měď - čedič

Citace:
KLUFOVÁ, P., VOSTŘÁK, M. Laserové navařování kompozitního návaru na bázi měď - čedič. 2018.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser cladding of copper - basalt composite material
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavla Klufová Ph.D. , Ing. Marek Vostřák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V rámci OT byl na substrát z niklové slitiny Nickel 201 laserem navařen kompozitní laserový návar na bázi měď – čedič. Přídavnými materiály pro kompozitní návar byly měď ve formě prášku o čistotě Cu > 99 % a čedič (drť o zrnitosti < 250 µm). Hmotnostní podíl čediče ve výsledném kompozitním laserovém návaru dosahoval 5 %. Nejprve byly za použití rozdílných procesních parametrů laserového navařování připraveny jednostopé laserové návary, z nichž byly pro metalografickou analýzu připraveny příčné výbrusy. Pomocí obrazové analýzy na světelném optickém mikroskopu byl vyhodnocen procentuální podíl pórovitosti v návarech. Na základě metalografického hodnocení laserových návarů bylo možné určit, při jakých procesních parametrech laserového navařování dochází k nadměrnému výskytu porozity v návarech. Dále bylo možné vytypovat optimální procesní podmínky pro navařování jednostopého kompozitního laserového návaru na bázi měď – čedič. Pomocí optimálních procesních parametrů byl následně na substrát z niklového plechu Nickel 201 připraven komplexní, plošný, kompozitní laserový návar na bázi měď – čedič.
Abstrakt EN: In this work a copper–basalt composite material was cladded by laser on a Nickel 201 substrate. The additive materials for the composite clads were powder copper in the purity of Cu > 99 % and powder basalt (grain size < 250 μm). The content of basalt was 5 weight % in additional mixed copper-basalt powder materials. Firstly, single laser clads were cladded using different laser process parameters conditions. There were prepared cross section metallographic samples from single laser clads. A metallographic analysis was used to evaluated the porosity percentage in laser clads. Based on the metallographic observation, it was possible to determine laser process parameters conditions in which the porosity is excessive. It was also possible to define the optimal process conditions for laser cladding technology to deposite copper-basalt composite material. With the results of optimal process parameters condition, a complex composite laser clads based on copper-basalt was subsequently prepared on Nickel 201 nickel sheet substrate.
Klíčová slova

Zpět

Patička