Přejít k obsahu


Prototyp hlasového interaktivního systému vybrané domény mluvené angličtiny

Citace:
ŠVEC, J., ŠMÍDL, L., PSUTKA, J., CHÝLEK, A. Prototyp hlasového interaktivního systému vybrané domény mluvené angličtiny. 2018.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of the voice interactive system of the MALACH archive
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Mgr. Josef Psutka Ph.D. , Ing. Adam Chýlek ,
Abstrakt CZ: Prototyp hlasového interaktivního systému mluvené angličtiny na úloze hlasového ovládání a vyhledávání informací v archivu záznamů MALACH výpovědí svědků holokaustu je výstup projektu Centrum aplikované kybernetiky, pracovní balíček Hlasové systémy pro interakci člověka se stroji. Tento prototyp ověřuje možnost použití hlasového interface (využívající technologie syntézy řeči z textu a technologie automatického rozpoznávání řeči společně s porozuměním řeči) nejenom jako alternativu k zadávání požadavku na vyhledání nějaké informace, ale především také jako možnost hledat více strukturované či "skryté" informace, které nejdou (nebo jdou velmi komplikovaně) zadat pouze prostřednictvím grafického interface.
Abstrakt EN: A prototype of voice Interactive dialog system is used as voice control and voice search in the English MALACH archive of Holocaust witnesses. The prototype is the output of the Applied Cybernetics Project, work package Voice Systems for Human-Machine Interaction. This prototype verifies the ability to use a voice interface (using speech-to-speech synthesis technology and automatic speech recognition technology with speech understanding) not only as an alternative to requesting information retrieval but also, above all, as a search for more structured or "hidden" information they do not (or do very complicated) entered only through the graphical interface.
Klíčová slova

Zpět

Patička