Přejít k obsahu


Řídicí software 7-osého kolaborativního robotu

Citace:
ŠVEJDA, M., ČECHURA, T. Řídicí software 7-osého kolaborativního robotu. 2018.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control software for 7-axes collaborative robot
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Švejda Ph.D. , Ing. Tomáš Čechura ,
Abstrakt CZ: Technická a uživatelská dokumentace k řídicímu softwaru 7-osého kolaborativního robotu. Výzkum a vývoj plynule navazuje na činnosti ukončené v roce 2017, zejména pak rozšiřuje výsledek: "T. Čechura, M. Švejda, A. Jáger: Technická a uživatelská dokumentace k softwaru „Řídicí systém ramene SCHUNK LWA 4D“ . Technická zpráva, Západočeská univerzita v Plzni, 2017". Řídicí systém je realizován v podobě standardních funkčních bloků a volně programovatelného bloku REXLANG v řídicím systému reálného času REXYGEN.
Abstrakt EN: Technical and user documentation for 7-axis collaborative robot control software. R & D is based on the activities completed in 2017 and it extends the result: "T. Čechura, M. Švejda, A. Jáger: Technická a uživatelská dokumentace k softwaru „Řídicí systém ramene SCHUNK LWA 4D“ . Technická zpráva, Západočeská univerzita v Plzni, 2017". The control system is implemented in the form of standard function blocks and a freely programmable REXLANG block in the REXYGEN real-time control system.
Klíčová slova

Zpět

Patička