Přejít k obsahu


Podpora rozvoje digitální gramotnosti realizací projektů z oblasti praktické elektroniky

Citace:
KROTKÝ, J. Podpora rozvoje digitální gramotnosti realizací projektů z oblasti praktické elektroniky. Technika a vzdelávanie, 2018, roč. 7, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital literacy development support by implementing projects in field of practical electronics
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje dílčí výsledky analýzy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z pohledu rozvoje digitální gramotnosti. Zaměřuje se na specifika praktické výuky elektroniky a elektrotechniky za pomocí specifických pomůcek. Autor konfrontuje možnosti vybraných stavebnic a systémů se zkušenostmi z praxe – výuky na druhém stupni základních škol (ISCED 2) v České republice. Na vybraných praktických příkladech autor článku demonstruje aplikaci badatelských metod výuky vedoucích k rozvoji digitálních kompetencí.
Abstrakt EN: The article presents partial results of the analysis of the educational area Man and the World of Work from the point of view of digital literacy development. It is focused on specifics of practical teaching of electronics and electrical engineering by using specific tools. The author confronts possibilities of the building sets and systems with practical experience – teaching at the second stage of elementary schools (ISCED 2) in the Czech Republic. By selecting practical examples, the author of the article demonstrates the implementation of inquiry-based learning methods which lead to digital literacy development.
Klíčová slova

Zpět

Patička