Přejít k obsahu


Metalografická analýza prasklého šroubu

Citace:
KUČEROVÁ, L. Metalografická analýza prasklého šroubu. ŠKODA ELECTRIC a.s., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metallographic analysis of the failed screw
Rok vydání: 2018
Název zdroje: ŠKODA ELECTRIC a.s.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Byla provedena analýza prasklého šroubu držícího v provozu deflektor a ekvivalentního referenčního bezvadného šroubu. Cílem analýzy bylo objasnit příčinu praskání šroubu. Z prasklého šroubu byla provedena fraktografická analýza lomové plochy. Z obou šroubů byly připraveny příčné výbrusy (z roviny kolmé k ose šroubu), na kterých byla provedena kontrola mikročistoty ve vyleštěném stavu, kontrola mikrostruktury po leptání 3% Nitalem a kontrola tvrdosti. U obou vzorků byly dále připraveny podélné výbrusy (podél osy šroubu) pro kontrolu mirkočistoty a rozložení mikrostruktury.
Abstrakt EN: The analysis of a failed screw, which hold deflector in service and an equivalent unbroken reference screw was carried out. The aim of the analysis was to determine the cause of failure. Fractographic analysis of fracture surface of a failed screw was performed. Transverse metallographic sections (perpendicular to screw axe) were prepared from both screws for subsequent inclusion count evaluation in a polished state and microstructure analysis after etching in 3% Nital. Hardness HV 10 was measured at both screws and longitudinal metallographic sections (parallel with screw axe) were used to evaluate metallurgical purity and microstructure homogeneity.
Klíčová slova

Zpět

Patička