Přejít k obsahu


Metalografická analýza prasklé hřídele

Citace:
KUČEROVÁ, L. Metalografická analýza prasklé hřídele. ŠKODA ELECTRIC a.s., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metalographic analysis of the failed shaft
Rok vydání: 2018
Název zdroje: ŠKODA ELECTRIC a.s.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Analýza byla provedena na hřídeli s trhlinou z materiálu 34CrNiMo6 zpracovaném kalením a popouštěním. Cílem analýzy bylo zjistit příčinu praskání hřídele. Z hřídele byl proveden metalografický výbrus těsně pod-povrchové oblasti trhliny. Mikrostruktura výbrusů byla sledována světelnou a řádkovací elektronovou mikroskopií. Lomová plocha byla použita pro analýzu šíření trhliny řádkovací elektronovou mikroskopií a energiově-disperzní rentgenovou spektroskopií. Dále byla metodou atomové emisní spektrometrie (AES) provedena kontrola průměrného chemického složení hřídele. Bylo provedeno kontrolní měření mikrotvrdosti na výbrusu a tvrdosti přímo na povrchu hřídele.
Abstrakt EN: Analysis was carried out at a failed shaft made from 34CrNiMo6 steel and processed by quenching and tempering. The aim of the analysis was to establish the cause of failure. Metallographic section was prepared from the area around the crack. The microstructure was observed by light and scanning electron microscopy. Fracture surface was used to evaluate fracture imitation and propagation by scanning electron microscopy and energy-dispersed X-ray spectroscopy. The method of atom emission spectroscopy (AES) was used to determine average chemical composition of the shaft. Microhradness was measured at metallographic section and hardness directly on the surface of the shaft.
Klíčová slova

Zpět

Patička