Přejít k obsahu


Analýza velikosti zrna a mechanických vlastností

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M. Analýza velikosti zrna a mechanických vlastností. Měď Povrly a.s., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of grain size and mechanical properties
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Měď Povrly a.s.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský Ph.D.
Abstrakt CZ: Na čtyřech kusech válcového plechu obdélníkového tvaru byly provedeny vždy ve třech shodných oblastech srovnávací metalografické analýzy a měření mechanických vlastností, celkem tedy ve 12 oblastech. Vzorky pro měření a analýzy byly odebrány vždy v ose tváření podíl kratší strany plechu, v definované vzdálenosti od okraje, a ve středu plechu. Mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem a měřením tvrdostí.
Abstrakt EN: Four pieces of rolled thin sheets with an oblong shape were delivered for analysis. All the measurements of mechanical properties and microstructure observations were carried out at the same three areas of each sheet, i.e. at 12 areas in total. Samples were always taken along the rolling direction at the shorter side of the sheet, in defined distance from the edges, and in the middle of the sheet. Mechanical properties were determined by tensile test and hardness measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička