Přejít k obsahu


Vyříznutí 4 segmentů pro následné hodnocení

Citace:
KUČEROVÁ, L., HAJŠMAN, J. Vyříznutí 4 segmentů pro následné hodnocení. ENGIE Service a.s., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cut off 4 segments for ex-post evaluation
Rok vydání: 2018
Název zdroje: ENGIE Service a.s.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Bc. Jan Hajšman
Abstrakt CZ: Na kuličkovém ložisku byla provedena anlýza opotřebení, cílem bylo stanovit, zda došlo k přetížení ložiska. Jedná se o ložisko vymontované po relativně krátkém provozu. Za účelem dokumentace opotřebení vyříznuty vodním paprskem čtyři segmenty vnitřního i vnějšího kroužku, na kterých se dokumentace prováděla. Na těchto segmentech a kuličkách vyjmutých z klece byla pak dokumentována místa s patrným poškozením s využitím trojrozměrné světelné mikroskopie, která umožnila získat i prostorový obraz povrchu a provést na něm obrazovou analýzu.
Abstrakt EN: Ball bearing was analysed regarding its wear, with the aim to establish whether the overloading occurred. It was a bearing disassembled after a relatively short service. To document the state of the wear, four segments were cut out of the bearing using water jet cutter. These segments of inner and outer ring were used for the analysis together with several randomly chosen balls. Three dimensional light microscopy was used to obtain real image of the surface topology and to enable image analysis of these images.
Klíčová slova

Zpět

Patička