Přejít k obsahu


Srovnávací hodnocení materiálu dobrých a praskajících konektorů

Citace:
KUČEROVÁ, L., JENÍČEK, Š., HAJŠMAN, J. Srovnávací hodnocení materiálu dobrých a praskajících konektorů. ept connector s.r.o., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparative evaluation of good and failed connectors material
Rok vydání: 2018
Název zdroje: ept connector s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Štěpán Jeníček , Bc. Jan Hajšman
Abstrakt CZ: Na dodaných dobrých a praskajících konektorech byly provedeny materiálové analýzy pro zjištění rozdílů mezi nimi. Byly připraveny metalografické výbrusy příčných řezů pro porovnání mikrostruktury dobrého a praskajícího kusu, provedeny zkoušky tahem, měření mikro-tvrdosti HV 0,1 a analýza lomové plochy po zkoušce tahem. Na vadných konektorech byly rovněž zdokumentovány vady ještě před rozřezem a přípravou metalografických výbrusů. Dále byla provedena kontrola chemického složení, % podílu plniva, a teploty skelného přechodu.
Abstrakt EN: Complex material analysis was carried out to compare sets of good and failed connectors. Metallographic sections were prepared to compare the microstructure of good and failed connector and the determination of tensile properties and HV0.1 hardness were performed. Fracture analysis of failed connector was also carried out using scanning electron microscopy. Fine cracks were documented on failed connectors also in as-delivered state. Chemical analysis of both types of connectors was utilized, together with determination of filler volume fraction and glass transition temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička