Přejít k obsahu


Hodnocení tvrdokovu

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M. Hodnocení tvrdokovu. ept connector s.r.o., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rating hardmetal
Rok vydání: 2018
Název zdroje: ept connector s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský Ph.D.
Abstrakt CZ: Ke srovnání mechanických vlastností a chemického složení byly dodány dva vzorky tvrdokovu. Mechanické vlastnosti byly porovnány prostřednictvím zkoušky mikrotvrdosti a zkoušky tahem. Pro doplnění byla provedena dokumentace mikrostruktury obou materiálů pomocí skenovacího elektronového mikroskopu včetně přibližného stanovení chemického složení metodou energiově disperzní rentgenové spektrometrie (EDS).
Abstrakt EN: Two hardmetals were used to compare their mechanical properties and chemical composition. Mechanical properties were determined by tensile test and microhardness measurement. The microstructure of both hardmetals was documented by scanning electron microscopy and local chemical composition was established by energy dispersion X-ray analysis (EDS)..
Klíčová slova

Zpět

Patička