Přejít k obsahu


Charakterizace žárových nástřiků s využitím nanoindnentace za zvýšené teploty a detailní metalografické analýzy

Citace:
KUČEROVÁ, L., HAJŠMAN, J., RAČICKÝ, A., BYSTRIANSKÝ, M. Charakterizace žárových nástřiků s využitím nanoindnentace za zvýšené teploty a detailní metalografické analýzy. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Characterization of heat sprays using nanoindentilation at elevated temperatures and detailed metallographic analysis
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Bc. Jan Hajšman , Ing. Antonín Račický Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský Ph.D.
Abstrakt CZ: Na dodané sadě vzorků s povrchovými vrstvami (nástřiky) byly provedeny metalografické analýzy s využitím SEM a kontrola lokálních průběhů chemického složení. Na vzorcích s různými typy vrstev a na samotném substrátu byla provedena nanoindentace za pokojové teploty a za zvýšené teploty 500 °C pro stanovení místních mechanických vlastností.
Abstrakt EN: Metallographic analysis by the means of scanning electron microscopy and local distribution of alloying elements was carried out at delivered set of samples with various surface layers (spray coatings). Local mechanical properties of samples with different coatings and also of a base metal were determined by nanoindentation at room temperature and at elevated temperature of 500 °C.
Klíčová slova

Zpět

Patička