Přejít k obsahu


Materiálová analýza

Citace:
KUČEROVÁ, L., HAJŠMAN, J., RAČICKÝ, A., JANDOVÁ, A., BYSTRIANSKÝ, M. Materiálová analýza. PLASMA METAL s.r.o., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material analysis
Rok vydání: 2018
Název zdroje: PLASMA METAL s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Bc. Jan Hajšman , Ing. Antonín Račický Ph.D. , Bc. Andrea Jandová , Ing. Martin Bystrianský Ph.D.
Abstrakt CZ: Tři různé typy vrstev nanesené na stejném substrátu byly použity rozsáhlé materiálové analýzy. Byly provedeny zkoušky rázem v ohybu různě připravených vzorků a následná fraktografická analýza lomových ploch. Vrstvy a rozhraní vrstva-substrát byly charakterizovány světlenou a řádkovací mikroskopií, průběhy chemického složení a tlakovými zkouškami miniaturních vzorků typu „pillar“ připravenými FIB. Byl připraven návrh DOE, design of experiment.
Abstrakt EN: Three different surface coatings on the same substrate were used for extensive material characterisation. Notch impact test of samples prepared in various ways was carried out with subsequent fracture surface analysis. The coatings and the coating-substrate interface were characterised by light and scanning electron microscopy, local chemical analysis and compression tests of miniature samples, so called pillars, prepared by FIB. DOE, design of experiment was prepared.
Klíčová slova

Zpět

Patička