Přejít k obsahu


Alexander Gottlieb Baumgarten and Current Reflections on his Thoughts Concerning Aesthetics

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D. Alexander Gottlieb Baumgarten and Current Reflections on his Thoughts Concerning Aesthetics. In Kopčáková, S., Kvokačka, A. Súradnice estetiky, umenia a kultúry III. Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia: STUDIA AESTHETICA XVII. Prešov: FF PU v Prešove, 2018. s. 11-19. ISBN: 978-80-555-1995-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Alexander Gottlieb Baumgarten and Current Reflections on his Thoughts Concerning Aesthetics
Rok vydání: 2018
Místo konání: Prešov
Název zdroje: FF PU v Prešove
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D. , Slávka Kopčáková , Adrian Kvokačka
Abstrakt CZ: Příspěvek si všímá, že dochází k určité obnově zájmu o dílo A. G. Baumgartena, dodnes nejednoznačně hodnoceného německého filozofa 18. století a zakladatele estetiky jako vědy o senzitivním poznání. Registruje, že situaci napomohlo vydání německého překladu Baumgartenovy latinské Aesthetiky v r. 2007 a výročí 300 let od Baumgartenova narození, které uplynulo v r. 2014. Sleduje akcenty současného bádání a připomíná v tomto kontextu Baumgartenův projekt nové vědy estetiky a jeho odkaz.
Abstrakt EN: In recent years, we have been witnessing a certain resurgence of interest in the work of A. G. Baumgarten, an eighteenth-century German philosopher and founder of aesthetics as a science of sensible cognition, whose work has been received with ambiguity. The current revival of interest in his thought has been aided by the 2007 publication of a German translation of Baumgarten’s Aesthetica, and in 2014 by events marking 300 years since Baumgarten’s birth. While trying to indicate the general direction of current interpretation of Baumgarten, the contribution offers a review of Baumgarten’s project of aesthetics and his legacy.
Klíčová slova

Zpět

Patička