Přejít k obsahu


Objektivita v české vědě – předběžné výsledky

Citace:
PETŘÍK, P., PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objektivita v české vědě – předběžné výsledky. Malá Skála, 2019.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2019
Autoři: RNDr. Petr Petřík Ph.D. , Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. , PhDr. Petr Jedlička
Abstrakt CZ: Přednáška navazuje na poster "When philosophers experiment" prezentovaný na předchozím ročníku Kognitivní školy (2018) a seznamuje s pilotními výsledky kvalitativní fáze experimentálně filosofického výzkumu na téma objektivita přírodních věd. Pokud chceme objektivitu vědeckého poznání zkoumat metodami x-phi, pak musíme zkoumat intuice vědců o tomto problému, neboť vědci intuitivně vnímají problémy definované filosofií vědy. Výchozím z empirických přístupů jsou semistrukturované rozhovory, jejichž kvalitativní analýza umožňuje operacionalizaci problému, typologizaci vědců a zpřesnění hypotéz.
Klíčová slova

Zpět

Patička