Přejít k obsahu


Joseph Ratzinger v dialogu s filosofií

Citace:
Dostálová, L., Frývaldský, P., Blahutková, D. Joseph Ratzinger v dialogu s filosofií. Plzeň, 08.11.2018 - 08.11.2018.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Joseph Ratzinger in dialogue with philosophy
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D. , ThLic. Pavel Frývaldský , Mgr. Daniela Blahutková Ph.D.
Abstrakt CZ: Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI., se celoživotně obracel k vztahu mezi vírou a racionalitou. Setkání reflektovalo tuto linii jeho myšlení zejména s ohledem na významné přednášky pronesené v univerzitním prostředí, na dílo Úvod do křesťanství, na dialog J. Ratzingera a J. Habermase z r. 2004. Téma bylo diskutováno z teologických a filozofických pozic.
Abstrakt EN: One of the major themes in the thought of Joseph Ratzinger, emeritus pope Benedict XVI, is the relationship between faith and rationality. The one-day conference was focused on discussing it with regard to J. Ratzinger's university lectures (Bonn, Regensburg), the J. Ratzinger - J. Habermas dialogue, the work Introduction to Christianity. The topic was viewed from theological and philosophical positions.
Klíčová slova

Zpět

Patička