Přejít k obsahu


Vliv volby parametrů při indukčním kalení na deformaci a vlastnosti výrobků

Citace:
HÁJEK, J., ROT, D., JIŘINEC, J. Vliv volby parametrů při indukčním kalení na deformaci a vlastnosti výrobků. In Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, ECOSOND s.r.o., 2018. s. neuvedeno. ISBN: 978-80-907043-1-2 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parameters which affect distortion and properties in induction heat treating process
Rok vydání: 2018
Místo konání: Púchov
Název zdroje: Asociace pro tepelné zpracování kovů, ECOSOND s.r.o.
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. David Rot Ph.D. , Ing. Jakub Jiřinec
Abstrakt CZ: Článek se zabývá volbou proměnných při indukčním kalení jednoduchých strojních součástí z nástrojových a konstrukčních ocelí. Experimentální program byl zaměřen na měření deformací vzniklých během indukčního kalení nástrojových i konstrukčních ocelí. Sledována byla závislost deformace na procesních parametrech indukčního kalení. Samostatná kapitola se věnuje problematice vztahu volby kalícího média a deformace kalené součásti. Jako kalící médium byla zvolena voda a roztok polymerů. Během kalení bylo variováno jak s teplotou kalícího média, tak rovněž s koncentrací roztoků polymerů. Vyhodnocována byla primárně tvrdost povrchu, metalografie kalených součástí a změny v geometrii součástí. V případě roztoků polymerů byla rovněž sledována korozní odolnost povrchu v závislosti na zvoleném roztoku polymerů. Výstupem experimentů je specifikace základních proměnných v procesu indukčního kalení jednoduchých strojních součástí.
Abstrakt EN: This article concerns distortion of a workpiece after induction-hardening under various conditions. It focuses particularly on the effects of quenching water temperature, PAG polymer concentration and the rotation speed of the workpiece during induction hardening. Electrical as well as non-electrical quantities which affect the process were monitored. They included the current passing through the inductor, the power frequency, quenching water temperature, the flow rate of the quenchant through the spray-quench device, the speed of rotation of the workpiece and some others. The workpiece was a cylinder 70 mm in length which contained a drilled off-axis through hole. Prior to hardening, dimensions of the workpiece and the hole were measured on three planes set in different distances from the bottom face. The measurement was repeated after induction hardening and the findings are reported in this article. Post-process hardness was measured on the cylindrical surface of the workpiece. Hardening depths obtained with different quenchants were measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička