Přejít k obsahu


Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

Citace:
TURJANICA, P., ŠVARNÝ, J., TUREČEK, O. Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru. Západočeská univerzita v Plzni, 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monitoring system interface definition
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Ing. Jiří Švarný Ph.D. , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Dokument obsahuje informace o provedených analýzách kompresorů z pohledu vibrací, některých specifických poruchových stavů a jejich vlivu na měřené veličiny, návrh fyzikálních veličin vhodných k monitorování zkušebnou, návrh veličin určených ke sběru pomocí monitorovací jednotky a návrh konceptu a blokového schématu této jednotky.
Abstrakt EN: The document contains information about compressors' analysis from the vibrations point of view, some specific fault states and their influence on the measured quantities, design of physical signals suitable for monitoring by the testing laboratory, design of signals intended for collection using a diagnostic unit and design of the concept and block diagram of the diagnostic unit.
Klíčová slova

Zpět

Patička