Přejít k obsahu


Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti nitridační vrstvy

Citace:
HÁJEK, J., PRŮCHA, V. Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti nitridační vrstvy. Púchov, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The effect of cryogenic treatment on the properties of the nitriding layer
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Ing. Vojtěch Průcha ,
Abstrakt CZ: Cílem experimentu je vytvořit vyšší podíl disperzně rozmístěných nitridů v nitridační vrstvě využitím kryogenního zpracování během procesu nitridace, za účelem zvýšení odolnosti proti opotřebení, korozní odolnosti , houževnatosti a také tvrdosti nitridační vrstvy. Využití technologie kryogenního zpracování by mělo snížit celkový podíl zbytkového austenitu, zvýšit rozměrovou stabilitu a snížit zbytková napětí v nitridační vrstvě. Tento článek popisuje vliv kryogenního zpracování na jedotlivé fáze procesu tepelného zpracování a výsledné vlastnosti nitridované vrstvy.
Abstrakt EN: Aim of this experiment is to create higher dispersion of formed nitrides by use of cryogenic treatment in nitriding process. This should lead to better wear resistance, corrosion resistence, toughness and hardness of nitriding layer. Use of cryogenic treatment should lead to decrease amount of retained austenite, better dimensional stability and lower residual stress. This article describes influence of cryogenic treatment on individual steps of heat treatment and covers properties of nitriding layer.
Klíčová slova

Zpět

Patička