Přejít k obsahu


Funkční vzorek ocelového dílu JFS-18 s funkční povrchovou úpravou pro zvýšení životnosti provedenou pikosekundovým laserem

Citace:
MOSKAL, D., MARTAN, J., KUČERA, M., FRANC, A., HONNER, M. Funkční vzorek ocelového dílu JFS-18 s funkční povrchovou úpravou pro zvýšení životnosti provedenou pikosekundovým laserem. 2018.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional sample of the JFS-18 steel part with a functional surface finish prepared by a picosecond laser to improve its lifetime
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera Ph.D. , Ing. Aleš Franc Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Povrch ocelového dílu JFS-18 byl povrchově zpracován pomocí technologie zpracování povrchů pikosekundovým laserem pomocí metody posuvného laserového texturování (shifted laser surface texturing - sLST). Byly vyvinuty a připraveny dvě textury povrchu s různou geometrií. Zpracovaný díl byl následně podroben dlouhodobému testování jeho funkčnosti. Jedna z textur se ukázala jako vhodná pro požadované funkční vlastnosti
Abstrakt EN: The surface of the JFS-18 steel part was surface-treated using the picosecond laser surface treatment technology using the shifted laser surface texturing (sLST) method. Two surface textures with different geometry were developed and prepared. The processed part was then subjected to long-term testing of its functionality. One of the textures proved to be suitable for the desired functional properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička