Přejít k obsahu


Stimulátor pro nevidomé

Citace:
MOSKAL, D. Stimulátor pro nevidomé. Praha, 2018.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stimulátor pro nevidomé
Rok vydání: 2018
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk
Abstrakt CZ: A stimulator for the visually handicapped which is formed by at least one camera (1) and a control unit (2) located on the spectacle holder (B), wherein the control unit (2) has the output of the camera (1) at its input and the group of stimulus sources (31) arranged in the grid (3) connected at its output. The grid (3) is located on the side of the spectacle holder (B) adjacent to the face portion; a DC/DC converter (4) and a register (5) are located between the control unit (2) and the stimulus source (31), wherein the stimulation sources (31) are formed by piezoelectric crystals and each stimulus source (31) is controlled by a signal corresponding to the intensity and colour of the light incident on the respective pixel of the camera (1).
Abstrakt EN: Stimulátor pro nevidomé, který je tvořen alespoň jednou kamerou (1) a řídicí jednotkou (2) umístěnými na brýlovém nosiči (B), kdy řídicí jednotka (2) má na svém vstupu připojen výstup kamery (1), a na svém výstupu připojenou skupinu zdrojů (31) podnětů uspořádaných v mřížce (3). Mřížka (3) je umístěna na straně brýlového nosiče (B), přiléhající k obličejové části, mezi řídicí jednotku (2) a zdroje (31) podnětů je umístěn DC/DC měnič (4) a registr (5), přičemž zdroje (31) podnětů jsou tvořeny piezoelektrickými krystaly a každý zdroj (31) podnětu je řízen signálem, který odpovídá intenzitě a barvě světla dopadajícího na příslušný pixel kamery (1).
Klíčová slova

Zpět

Patička