Přejít k obsahu


Das 2. bayerisch-tschechische Studierenden-Symposium (Regensburg – Pilsen). Germanistik in der Interregion: Symposium für bayerische und tschechische Nachwuchswissenschaftler/innen

Citace:
Königsmarková, A., Blahak, B., Salzhuber, K. Das 2. bayerisch-tschechische Studierenden-Symposium (Regensburg – Pilsen). Germanistik in der Interregion: Symposium für bayerische und tschechische Nachwuchswissenschaftler/innen. Regensburg, 28.06.2019 - 29.06.2019.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The 2nd Bavarian-Czech student symposium (Regensburg - Pilsen). German Studies in the Interregion: Symposium for Bavarian and Czech Young Scientists
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D. , Boris Blahak , Katrin Salzhuber M.A.
Abstrakt CZ: Druhé česko-bavorské studentské symposium bylo pro zúčastněné studenty různého odborného zaměření vědeckou platformou v rámci projektu č. 97 "Interdisciplinární bavorská studia", jež jim poskytla prostor pro prezentaci jejich vědeckých projektů před akademickým mezinárodním plénem a pro následnou diskusi s mladými kolegy ze sousední země i akademiky obou států. Na symposiu byly představeny zejména projekty vzniklé při seminářích, praxích, v rámci kvalifikačních prací i při činnostech mimo studium s přímou vazbou na problematiku česko-bavorské přeshraniční spolupráce.
Abstrakt EN: The 2nd Bavarian-Czech symposium was intended to serve students of various disciplines as a scientific platform within the framework of Project No. 97 Interdisciplinary Bavarian Studies, where they can present and discuss their scientific projects in the academic international plenum. The symposium focused on various projects from seminars, internships, theses or extracurricular activities, which deal with the topic of Bavarian-Czech cross-border cooperation.
Klíčová slova

Zpět

Patička