Přejít k obsahu


Analýza vlivu obdahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin

Citace:
BLÁHOVÁ, O. Analýza vlivu obdahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin. UJP PRAHA a.s., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the effect of oxygen enrichment on local mechanical properties and microstructure of zirconium alloys
Rok vydání: 2018
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Zirkoniové slitiny se používají pro výrobu povlakových trubek pro palivové tyče v jaderných reaktorech. Bylo provedeno hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností vzorků z několika zirkoniových slitin, které byly podrobeny různým teplotním režimům. Indentační tvrdost byla hodnocena nanoindentační metodou. Mikrostruktura byla hodnocena rtg. difrakční metodou a pomocí SEM (EDX, WDX). Výsledky ukázaly vliv obsahu kyslíku na mikrostrukturu a lokální mechanické vlastnosti zirkoniových slitin.
Abstrakt EN: Zirconium alloys are used for the production of fuel rod coatings in nuclear reactors. An evaluation of microstructure and local mechanical properties of samples from several zirconium alloys subjected to different temperature regimes was performed. Indentation hardness was evaluated by the nanoindentation method. The microstructure was evaluated for X-ray. diffraction method and SEM (EDX, WDX). The results showed the effect of oxygen content on microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys.
Klíčová slova

Zpět

Patička