Přejít k obsahu


Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje očima archeologie

Citace:
STARKOVÁ, L., FUNK, L., RAK, M., GALUSOVÁ, L. Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje očima archeologie. 2018., ISBN: bez ISBN,
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forgotten Borderlands – 50 years of landscape development through the eyes of archeology
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Lenka Starková Ph.D. , Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D. , Mgr. Lukáš Funk Ph.D. , Mgr. Michal Rak Ph.D. , Lucie Galusová
Abstrakt CZ: Zapomenutá místa pohraničí – 50 let vývoje krajiny očima archeologie je dvojjazyčný katalog doprovázející stejnojmennou výstavu. Autoři Lenka Starková, Michal Rak, Lukáš Funk a Lucie Galusová seznamují čtenáře srozumitelnou formou se závěry svého téměř deset let trvajícího exkavačního i povrchového výzkumu na Tachovsku. Středem jejich zájmu jsou nejen sídelní areály, ale také krajinné relikty studené války a výrobní jednotky jako například mlýny, sklárny a leštírny.
Abstrakt EN: Forgotten Borderlands - 50 years of landscape development through the eyes of archeology is a bilingual catalog accompanying an exhibition of the same name. The authors Lenka Starková, Michal Rak, Lukáš Funk and Lucie Galusová inform the reader in a comprehensible form with the conclusions of their almost ten years of excavation and surface research in the Tachov region. Their focus is not only on residential areas, but also on cold war relics and production units such as mills, glassworks and polishing plants.
Klíčová slova

Zpět

Patička