Přejít k obsahu


Komplexní inovace otopného systému Eurotop in, včetně posouzení vlivu na životní prostředí

Citace:
KŘENEK, V., ŽITEK, P., CHOCHOLATÝ, O. Komplexní inovace otopného systému Eurotop in, včetně posouzení vlivu na životní prostředí. eurotop in s.r.o., 2018.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comprehensive innovation of the Eurotop in heating system, including environmental impact assessment
Rok vydání: 2018
Název zdroje: eurotop in s.r.o.
Autoři: Ing. Vladimír Křenek , Ing. Pavel Žitek , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D.
Abstrakt CZ: Inovace výrobků je jednou z klíčových aktivit pro vytvoření nových příležitostí rozvoje každé firmy. Zlepšování výrobků z hlediska jeho dopadů na životní prostředí a zvyšování ekonomické prosperity podniku jsou často vnímány jako dvě protichůdné aktivity. Ve většině případů tak tomu ale není.
Abstrakt EN: Product innovation is one of the key activities to create new opportunities for the development of each company. Improving products in terms of their environmental impacts and increasing the economic prosperity of a business are often perceived as two opposing activities. In most cases, this is not the case.
Klíčová slova

Zpět

Patička