Přejít k obsahu


Neighbourhood Graphs and Locally Minimal Triangulations

Citace:
KOLINGEROVÁ, I., VOMÁČKA, T., MAŇÁK, M., FERKO, A. Neighbourhood Graphs and Locally Minimal Triangulations. In Transsaction on Computational Scieneced XXXIII. Heidelberg: Springer, 2018. s. 115-127. ISBN: 978-3-662-58038-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Neighbourhood Graphs and Locally Minimal Triangulations
Rok vydání: 2018
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Ing. Tomáš Vomáčka , Mgr. Martin Maňák Ph.D. , Andrej Ferko
Abstrakt CZ: Grafy sousednosti (proximity), jako je graf nejbližších sousedů, nejbližší dvojice, graf relativního sousedství a graf k nejbližších sousedů jsou nástroje užitečné v mnoha problémech, kde se zkoumají vzájemné vztahy, podobnost a blízkost objektů. Článek se věnuje vztahu grafů sousednosti k lokálně minimální triangulaci (LMT) a ukazuje, že ve většině případů LMT obsahuýje všechny hrany
Abstrakt EN: Neighbourhood (or proximity) graphs, such as nearest neighbour graph, closest pairs, relative neighbourhood graph and k-nearest neighbour graph are useful tools in many tasks inspecting mutual relations, similarity and closeness of objects. Some of neighbourhood graphs are subsets of Delaunay triangulation (DT) and this relation can be used for efficient computation of these graphs. This paper concentrates on relation of neighbourhood graphs to the locally minimal triangulation (LMT) and shows that, although generally these graphs are not LMT subgraphs, in most cases LMT contains all or many edges of these graphs. This fact can also be used for the neighbourhood graphs computation, namely in kinetic problems, because LMT computation is easier.
Klíčová slova

Zpět

Patička