Přejít k obsahu


Příběh samurajů. Život a svět válečníků starého Japonska

Citace:
KODET, R. Příběh samurajů. Život a svět válečníků starého Japonska. 1. vyd. Praha : Epocha, 2018, 630 s. ISBN: 978-80-7557-159-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Story of the Samurai. Life and World of Warriors of Premodern Japan
Rok vydání: 2018
Místo konání: Praha
Název zdroje: Epocha
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se zabývá historií japonské vojenské vrstvy a snaží se vysvětlit její vývoj, způsob života a intelektuální pozadí. Zaměřuje se proto na několik důležitých témat, která souvisejí s jejich historií. Prvním cílem knihy je představit podobu předmoderního Japonska - jeho politické a sociální struktury včetně geografické reality, jež ovlivňují politiku, společnost, náboženství, ekonomiku i právo. Druhým cílem knihy je vysvětlit vývoj třídy samurajů a její vojenské schopnosti. V samostatných kapitolách se zabývá otázkou vojenských strategií, formou konfliktů a vývojem zbraní v předmoderním Japonsku. Posledním důležitým tématem je úvod do způsobu života příslušníků vojenské třídy od narození jedince až do jeho smrti. Kniha také představuje stručný přehled politických dějin Japonska od zrodu samurajů až do zániku této vojenské třídy.
Abstrakt EN: This book concentrates on the history of Japanese warrior class and tries to explain its development, way of life and intellectual background. It therefore focuses on several important topics connected with its history. Its first objective is to present the overview of the shape of premodern Japan – its political and social structure, geographical realities influencing its policy and society, religion, economy and law. The second is to explain the evolution of the samurai class and its military capabilities. In separate chapters it discusses the question of military strategies, shape of conflicts and the evolution of weapons in premodern Japan. The last important topic is the introduction to the way of life of the members of the military class since the birth of an individual till his (or hers) death. The book also presents a brief overview of Japanese political history since the birth of the samurai until the dissolution of this military class.
Klíčová slova

Zpět

Patička