Přejít k obsahu


Úvod do dějin každodennosti vojenské vrstvy předmoderního Japonska

Citace:
KODET, R. Úvod do dějin každodennosti vojenské vrstvy předmoderního Japonska. Historický obzor, 2018, roč. 29, č. 11/12, s. 260-268. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The introduction to the every-day life of the military class of premodern Japan
Rok vydání: 2018
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Vojenská třída předmoderního Japonska (samurajové) vytvořila v 17. století bohatou městskou kulturu. V té době vznikla velká hradní města, která změnila každodenní život japonských válečníků. Samuraj se transformoval z venkovské šlechty v obyvatele měst. Díky této přeměně se změnil jejich každodenní život. Vyvinuly se nové způsoby bydlení, zábavy a umění. Období Edo bylo tak érou vzkvétající kultury a umění. Článek se zabývá životem vrstvy válečníků v předmoderním Japonsku. Zaměřuje se na otázky jejich každodenních činností, volného času, životní úrovně a zábavy. Cílem je vytvořit přehled o životě samuraje se záměrem podpořit další výzkum tohoto tématu v České republice.
Abstrakt EN: The military class of pre-modern Japan – samurai – created a rich urban culture in the 17th century. Huge castle cities were established in that time, which changed the everyday life of Japanese warriors. From the land-nobility, samurai became the inhabitants of cities. Due to this change, their daily life altered. They developed new ways of housing, amusement and art. The Edo Period was thus an era of flourishing culture and arts. This article deals with the question of life of the warrior class in premodern Japan. It focuses on the questions of everyday activities, free time, standard of living and entertainment of the samurai. Its goal is to create an overview of the life of samurai in order to promote further research of this topic in Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička