Přejít k obsahu


Umělá inteligence ve Společnosti 4.0

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Umělá inteligence ve Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč. Neuveden, č. 3, s. 26-28. ISSN: 0139-5661
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Artificial Intelligence in Society 4.0
Rok vydání: 2019
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje umělou inteligenci jako dynamicky se rozvíjející a interdisciplinární obor. Vývoj systémů umělé inteligence nastoluje i nezodpovězené otázky z oblasti filosofie, etiky, managementu a také rizik zneužití. V současné době přináší umělá inteligence množství benefitů do všech oborů lidské činnosti, od internetových start-upů přes strojírenství, logistiku, marketing, medicínu, farmacii a jiné. Automatizace, robotizace a umělá inteligence vstupují i do účetní profese a mění charakter práce v této profesi.
Abstrakt EN: The paper presents artificial intelligence as a dynamically developing and interdisciplinary field. The development of artificial intelligence systems also raises unanswered questions about philosophy, ethics, management, and abuse risks. Currently, artificial intelligence brings a number of benefits to all fields of human activity, from internet start-ups through engineering, logistics, marketing, medicine, pharmacy and others. Automation, robotics and artificial intelligence also enter the accounting profession and change the nature of work in this profession.
Klíčová slova

Zpět

Patička