Přejít k obsahu


Structural changes and microstructure of maraging steel lattice structures using additive manufacturing

Citace:
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., KUČEROVÁ, L. Structural changes and microstructure of maraging steel lattice structures using additive manufacturing. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 37-41. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural changes and microstructure of maraging steel lattice structures using additive manufacturing
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Direct Laser Melting Sintering (DMLS) je jedna z technologií aditivní výroby, která postupným vrstvením kovového prášku staví díly přímo podle CAD předlohy. Tavení kovového prášku vyžaduje komplexní řízení, jelikož se v průběhu procesu vyskytují složité fyzikální a metalurgické jevy. Proto konečná mikrostruktura materiálu závisí na mnoha faktorech. Tento článek se zaměřuje na mikrostrukturu vzpěr gyroidní struktury v závislosti na vzdálenosti od strojní platformy 3D tiskárny. Je známo, že kovový prášek neumožňuje takový přenos tepla jako jeho již spečený podklad, jelikož prostor mezi sférickými částicemi prášku je vyplněn inertním plynem. Pro metalografii a analýzu mikro-tvrdosti byla zvolena ocel 1.2709 (W.Nr.). V makroskopické struktuře vyšetřované slitiny jsou rozpoznatelné odlišné strategie tání, kterými byl kovový substrát taven. Během analýz byly zjištěny zajímavé skutečnosti. Například na spodním povrchu vzpěr byly spatřeny natavené aglomeráty částic, které byly buď jen částečně přitavené, nebo zcela oddělené od vyšetřovaného povrchu. Také byla potvrzena změna mikro-tvrdosti v závislosti na tvaru a velikosti buněk ve struktuře kovového materiálu. Obecně však nebyly zjištěny významné rozdíly mezi jednotlivými vzorky.
Abstrakt EN: Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is a method of additive manufacturing (AM), which builds metal parts in a layer by layer procedure based on a CAD template. The melting of metal powder by an energy beam and successful mastering of the whole manufacturing procedure requires complex management. Physical and chemical metallurgical phenomena occur during melting of the material and the final microstructure depends on many factors. This study investigates the microstructure of struts depending on their distance from the building platform. It is known that metal powder does not allow the dissipation of heat in the same way as molten material due to gas interstitial volume between the spherical particles. Metallography and micro-hardness were investigated on maraging steel 1.2709. Different melting strategies are recognizable in the macroscopic structure of metal alloys. Interesting facts have been discovered, for instance lose molten group or change of hardness depending on a shape of metal cells. In generally, significant differences were not found between individual specimens.
Klíčová slova

Zpět

Patička