Přejít k obsahu


Superhard metallic coatings

Citace:
MUSIL, J., JAROŠ, M., KOS, Š. Superhard metallic coatings. MATERIALS LETTERS, 2019, roč. 247, č. 15 JUL 2019, s. 32-35. ISSN: 0167-577X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Superhard metallic coatings
Rok vydání: 2019
Autoři: Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Martin Jaroš , Doc. Mgr. Šimon Kos Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje povrchové vytvrzení měkkého objemového kovu ochranným povlakem z téhož kovu s tvrdostí až 6 krát vyšší. Proces je předveden na příkladu pokrytí titanového substrátu o nízké tvrdosti asi 5 GPa povlakem o vysoké tvrdosti asi 30 GPa a tloušťce 1200 nm. Povlaky byly naneseny novou technikou využívající vysokých tlaků nad 1000 GPa, vysokých teplot nad teplotou tání a vysokou chladící rychlost nad 10^10 K/s. Princip této techniky provedené na atomové úrovni je detailně popsán.
Abstrakt EN: The letter reports on the surface hardening of bulk soft metal materials by protective coatings made of the same metal as bulk but with up to 6 times higher hardness than that of the bulk material. This surface hardening is demonstrated by covering of the Ti substrate with a low hardness Hbulk ≈ 5 GPa by a 1200 nm thick Ti coating with a high hardness Hcoating ≈ 30 GPa. The protective hard Ti coatings were sputtered by a new sputtering technology based on extremely high pressures (≥ 1000 GPa), high temperatures exceeding the melting temperature Tm of the coating material and extremely high cooling rate of the created coating (≥ 10^10 K/s). The principle of this technology realized at an atomic level is described in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička