Přejít k obsahu


Na cestě ke Společnosti 5.0

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Na cestě ke Společnosti 5.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč. neuveden, č. 6, s. 7-11. ISSN: 0139-5661
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the way to Society 5.0
Rok vydání: 2019
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje, analyzuje a diskutuje koncept Společnosti 5.0. se specifickým zaměřením na porovnání principů, postupů a nástrojů Společnosti 5.0 - Průmyslu 5.0 a Společnosti 4.0 - Průmyslu 4.0. Na podkladě dokumentu japonské obchodní federace Keidanren jsou identifikovány bariéry a cílové stavy, kterých má Společnost 5.0 dosáhnout, a opatření podporující dosažení cílů Společnosti 5.0. Filosofie a vize Společnosti 5.0 představují potenciál pro akceleraci vývoje techniky a ekonomiky a současně využití tohoto potenciálu pro zabezpečení populace a života na Zemi v kontextu udržitelnosti.
Abstrakt EN: The article presents, analyzes and discusses the concept of Society 5.0. with a specific focus on comparing the principles, procedures and tools of Society 5.0 - Industry 5.0 and Society 4.0 - Industry 4.0. Based on the document of the Japanese Business Federation Keidanren are identified the barriers and target states to be achieved by Society 5.0 and procuration supporting the achievement of Society 5.0 objectives. Society 5.0's philosophy and vision represent the potential to accelerate the evolution of technology and economics and use this potential to secure population and life on Earth in the context of sustainability.
Klíčová slova

Zpět

Patička