Přejít k obsahu


Vysocepevné nízkolegované TRIP oceli

Citace:
KUČEROVÁ, L. Vysocepevné nízkolegované TRIP oceli. Kutná Hora, ČR, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High strength low-alloyed TRIP steels
Rok vydání: 2018
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní nízkolegované nízkouhlíkové oceli využívajíc TRIP (transformation induced plasticity) efektu patří k první generaci pokročilých vysocepevných ocelí. TRIP efekt využívá napěťově indukované transformace metastabilního zbytkového austenitu na martenzit při plastické deformaci za pokojové teploty. Díky tomu je možné u těchto ocelí dosáhnout vynikající poměr pevnosti, tažnosti a tvařitelnosti při zachování nízké ceny oceli. Proto jsou tyto oceli vyvíjeny především pro aplikace v automobilovém průmyslu, kde vedou ke snižování hmotnosti karoserií a tím i energetické náročnosti provozu automobilů. Zároveň přispívají ke zvýšené bezpečnosti díky svojí schopnosti absorbovat rázovou energii. Uvedené principy a výhody byly demonstrovány na vlastní experimentální oceli CMnAlNb.
Abstrakt EN: Modern low alloyed low carbon steels utilizing TRIP (transformation induced plasticity) effect belong to the first generation of advanced high strength steels. TRIP effect is using strain induced transformation of metastable retained austenite to martensite during plastic deformation at room temperature. This enables these steels to reach excellent rations of tensile strength, total elongation and formability, while keeping low cost alloying concept. This is the reason why these steels have been developed mainly for an automotive industry, to decrease the weight of the vehicles and thus also fuel consumption. Their further increase passenger safety due to their ability to absorb crash energy. Above given principles and advantages were demonstrated on experimental CMnAlNb steel design by the author.
Klíčová slova

Zpět

Patička