Přejít k obsahu


Microstructure analysis of maraging steel X3NiCoMoTi 18-9-5 produced by additive manufacturing

Citace:
KUČEROVÁ, L. Microstructure analysis of maraging steel X3NiCoMoTi 18-9-5 produced by additive manufacturing. Valencia, Španělsko, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure analysis of maraging steel X3NiCoMoTi 18-9-5 produced by additive manufacturing
Rok vydání: 2018
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Prášek nástrojové oceli X3NiCoMoTi 18-9-5 byl podroben mikrostrukturní analýze, aby bylo možné popsat výchozí stav materiálu. Tento prášek byl dále použit k výrobě vzorků aditivní technologií laserového spékání jednotlivých vrstev nanášeného prášku. Byly provedeny mikrostrukturní analýzy tištěného vzorku a dále vzorků po tepelném zpracování rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením. K mikrostrukturním analýzám byla využita světlená mikroskopie, řádkovací elektronová mikroskopie, lokální analýza chemického složení EDS a metoda difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD) pro charakterizaci jednotlivých fází ve struktuře.
Abstrakt EN: Powder of a tool steel X3NiCoMoTi 18-9-5 underwent microstructural analysis to describe an initial state of the material. This powder was further used to produce samples by additive manufacturing by laser melting of subsequent powder layers. Microstructure analysis was also carried out at printed samples and samples after subsequent heat treatment by solution annealing and precipitation hardening. Microstructure characterization was carried out by light microscopy, scanning electron microscopy, local chemical analysis EDS and diffraction of back scattered electrons EBSD, which was used for identification of individual phases.
Klíčová slova

Zpět

Patička