Přejít k obsahu


Analysis of Fractured Weldment of Hadfield Steel

Citace:
PRŮCHA, V., KŘÍŽ, A., ŽĎÁNSKÝ, O., VNOUČEK, M. Analysis of Fractured Weldment of Hadfield Steel. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 308-313. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of Fractured Weldment of Hadfield Steel
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE , Ing. Ondřej Žďánský , Ing. Milan Vnouček Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je rozdělen do dvou částí. První se zabývá analýzou příčiny poškození prstence, ke které došlo po navaření povrchu prstence. Ke stanovení příčiny destrukce prstence byla použita světelná a řádkovací elektronová mikroskopie a dále byly provedeny zkoušky tvrdosti. Chemické složení bylo stanoveno metodami GDOES a EDX. Přestože k lomu prstence došlo až po jeho povrchové úpravě navařením, skutečná příčina poškození byla v základním materiálu prstence, konkrétně v jeho mikrostruktuře. Mikroskopická analýza prokázala značnou heterogenitu základního materiálu v podobě segregačních pásů s vyřádkovanými komplexními karbidy a dále pak kolonie perlitu, jejichž výskyt je rovně nežádoucí (mikrostruktura Hadfieldovy oceli by měla být pouze austenitická). K eliminaci heterogenity mikrostruktury základního materiálu bylo navrženo a provedeno tepelné zpracování rozpouštěním žíhání.
Abstrakt EN: This contribution is divided into two sections. The first one deals with identifying the cause of fracture in a ring, which fractured after weld surfacing. Optical and scanning electron microscopy and hardness testing were employed. Chemical composition was determined using the GDOES and EDX methods. Although weld surfacing has led to fracture in the base material, the actual problem was in the inadequate microstructure of the base material. Microscopic analysis revealed that it was heterogenous. It contained distinctive segregation bands with bands of complex carbides and pearlite colonies, which are undesirable. The microstructure of this steel should be fully austenitic. In order to remove the heterogeneities, solution annealing was proposed and carried out successfully. The secon section of this paper explores the options for revealing the microstructure of Hadfield steel. Etching reagents from the literature and authors´ experience were put to test.
Klíčová slova

Zpět

Patička