Přejít k obsahu


Příprava kované rychlořezné oceli s vysokým stupněm prokování a ultrajemnou strukturou pro speciální nástroje

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KESL, M. Příprava kované rychlořezné oceli s vysokým stupněm prokování a ultrajemnou strukturou pro speciální nástroje. Kovárenství, 2019, roč. 4, č. 68, s. 105-108. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Treatment of high quality forged high-speed steel with ultra-fine structure for special tools
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Dr. Ing. Miloslav Kesl
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje problematiku kování rychlořezné oceli s cílem dosažení vyšší odolnosti proti všem druhům opotřebení a vysoké spolehlivosti HSS nástrojů, což podmiňuje zajistit vysoký stupeň prokování. Rychlořezná ocel patří mezi velmi obtížně tvářitelné materiály s úzkým intervalem tvářecích teplot, kdy při překročení horní kovací teploty hrozí zhrubnutí gama zrna; při poklesu pod dolní tvářecí teplotu, může snadno dojít k porušení materiálu. V příspěvku jsou konkrétně uvedeny parametry, které musí být dodrženy pro úspěšné kování.
Abstrakt EN: The paper describes the problem of high-speed steel forging. To achieve wear resistence and high reability of steel tools, a high degree of forging must be ensured. High-speed steel is one of the hard-to-formable materials with a narrow forging temperature interval. Exceeding the upper forging temperature causes the coarse grain, decreasing the lower forging temperature can lead to material cracks. In the paper the parameters that must be observed for successful forging are defined.
Klíčová slova

Zpět

Patička