Přejít k obsahu


Nástroj pro ultrazvukové svařování elektricky vodivých i nevodivých materiálů

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A., KESL, M., SCHWEITZER, J. Nástroj pro ultrazvukové svařování elektricky vodivých i nevodivých materiálů. Praha, 2019.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A tool for ultrasonic welding of electrically conductive and non-conductive materials
Rok vydání: 2019
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE , Dr. Ing. Miloslav Kesl , Ing. Jan Schweitzer
Abstrakt CZ: Technické řešení je zaměřeno na vývoj nástroje pro ultrazvukové svařování elektricky vodivých i nevodivých materiálů, tzv. sonotrody. Technická podstata nástroje pro ultrazvukové svařování spočívá v tom, že je nástroj vyroben z reverzně prokované rychlořezné nástrojové oceli a jeho výsledná materiálové struktura má hodnotu efektivní deformace εef ≥ 4. Stupeň prokování materiálu nástroje je Pk > 10. Modul pružnosti v tahu nástroje je mezi 270 až 290 GPa a rychlost šíření zvuku v materiálu nástroje je v rozmezí 5600 až 6200 m/s. Velikost kovových karbidů v materiálové struktuře je do 5 µm. Hlavní výhodou nástroje je jeho velká životnost, houževnatost a pevnost, které mají za následek vyšší rentabilitu při použití oproti jiným nástrojům stejného účelu, ale z jiného materiálu. Přenos amplitud vibrací je navíc u tohoto nástroje stabilní a stálý.
Abstrakt EN: The technical solution is focused on the development of a tool for ultrasonic welding of electrically conductive and non-conductive materials, the so-called sonotrode. The ultrasonic welding tool's technical solution is that the tool is made of a reversible high-speed tool steel and its resulting material structure has an effective deformation value εef ≥ 4. The tool material forging degree is Pk > 10. Young moduls of elasticity is in the range of 270 to 290 GPa and the sound propagation speed of the tool´s material is in the range of 5600 to 6200 m / s. The size of metal carbides in the material structure is up to 5 µm. The main advantage of the tool is its long lifetime, toughness and strength, which result in higher profitability when used against other tools of the same purpose but from different material. Moreover, the transmission of vibration amplitudes is stable for this tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička